Propozice

PROPOZICE ZÁVODU

Datum konání:4. – 6. července 2008
Místo konání:Stadion atletického klubu Kroměříž, Kotojedská ulice
Kategorie:SchH3
Pořadatel:Český klub německých ovčáků, prostřednictvím ZKO BEDEA Kroměříž
Startovné:500,- Kč
Uzávěrka přihlášek:31. 5. 2008
Rozhodčí:Hlavní rozhodčí: Theodor Krajčí
A – stopy: Luboš Jánský
B – poslušnost: Theodor Krajčí
C – obrana: Fredéric Clement (Belgie)
Figuranti:Radomír Kupka, Jiří Mach (Martin Uřičař)

Kontaktní adresa k zasílání přihlášek a startovného:

JAN RŮŽIČKA, ZKO BEDEA, VEJVANOVSKÉHO 466, 76701 KROMĚŘÍŽ

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro české účastníky je garantováno 45 startovních míst. Náhradníci nebudou jmenováni.

Psovod musí být členem ČKNO. Pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS.

Pes musí mít splněnou zkoušku SchH3, SchH/VPG3 nebo IPO3 na VD s minimálně 270 body, zapsanou v letech 2007 až 2008 (uznávají se také výsledky z výběrových a mistrovských soutěží ČKS, MSKS a ČKNO.

Čeští závodníci umístění na 1. až 10. místě MM ČKNO 2007 mají přednostní právo startu na MMČKNO 2008 pokud startují se stejným psem.

V případě vyššího počtu přihlášených (nad 45) bude po uzávěrce přihlášek proveden výběr účastníků a to na základě počtu získaných bodů dle SchH3, SchH/VPG3 nebo IPO3 složené v letech 2007 až 2008 a tento výsledek musí být zapsán ve výkonnostním průkazu psa. Přednost mají psi se získanými body z výběrových soutěží a soutěží CACIT.

Kopie výkonnostního průkazu se složenou zkouškou musí být zaslána spolu s přihláškou, fotokopií složenky členské průkazky na rok 2008, fotokopií průkazu původu psa a fotokopií složenky, jako dokladu o zaplacení startovného do data uzávěrky: 31. 5. 2008.

Pro zahraniční účastníky je rezervováno 10 startovních míst, musí být členy klubu německých ovčáků své země začleněné ve WUSV a složenou zkoušku SchH3 nebo IPO3 na VD (min. 270 bodů) v letech 2007 až 2008.

Startovné ve výši 500,-Kč zasílejte na kontaktní adresu složenkou typu C.

Startovné je nutné zaplatit současně s přihláškou a dalšími výše uvedenými doklady.

Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na náklady MMČKNO 2008.

Každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo mikročipem a musí mít platný očkovací průkaz nebo mezinárodní pas se záznamem o platném očkování proti psince, parvoviróze, leptospiróze a vzteklině (ne starší 1 roku a mladší 1 měsíce).

Pes, který se nezúčastní veterinární přejímky nemůže startovat.

Při prezenci a veterinární přejímce je nutné nahlásit háravé feny!!!

PROGRAM ZÁVODU

Pátek 4. 7. 2008
14.00 - 18.00prezentace a veterinární přejímka psů na stadionu
14.00 - 18.00oficiální trénink na stadionu
18.00 - 18.30porada rozhodčích
18.30 - 19.00zkušební pes
20.00slavnostní zahájení a losování (Kynologický areál Hvězda)
Sobota 5. 7. 2008
7.00zahájení pachových prací
8.00 - 17.00provádění disciplín B,C na stadionu
20.00společenský večer (Kynologický areál Hvězda - Kotojedy)
Neděle 6. 7. 2008
7.00zahájení pachových prací
8.00 - 15.00provádění disciplín B,C na stadionu
15.30slavnostní vyhlášení výsledků

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍKe stažení

sherlog.cz.jpg
zubr.cz.jpg
eshop.scucka.com.jpg
rjelinek.cz.jpg
mesto-kromeriz.cz.jpg
glisnik.com.jpg
kennel.bedea.cz.jpg
hvezda.bedea.cz.jpg
rstrucks.cz.jpg
gappay.cz.jpg
bedea.cz.jpg
dogtech.eu.jpg
delikanpetfood.com.jpg
fibsh.eu.jpg